Các báo cáo nghiên cứu, kết quả phân tích thị trường 9 tháng đầu năm 2017 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng, đặc biệt là tại Đà Nẵng. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho rằng, quy hoạch bền vững là một yếu tố quan trọng giúp BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng và ổn định.