Chung cư 584 Tân Kiên Bình Chánh ở đâu?

Dự án Khu dân cư 584 Tân Kiên tại Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM. Khu chung cư này bao gồm một nền đất 174,5 m2 và diện tích chung cư là 41.242,1 m2. Chung cư 584 Tân Kiên Bình Chánh 2 khối chung cư 712 căn hộ. […]