Tp.HCM đấu giá lô đất trong KĐT Thủ Thiêm


Tp.HCM chấp thuận đấu giá lô đất làm dự án khách sạn
nghỉ dưỡng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: BizLive
Sở TN&MT được UBND thành phố giao trách nhiệm rà soát, đảm bảo các đối tượng tham gia đấu giá không vi phạm pháp luật về đất đai với dự án khác.
Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm có trách nhiệm xác định giá trị công trình để xác định vốn thuộc sở hữu, làm cơ sở thực hiện dự án với đối tượng đấu giá.
Dựa trên những điều kiện tham gia đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, công khai những đối tượng đăng ký nhưng không đủ điều kiện tham gia.
Dự án Khách sạn nghỉ dưỡng đô thị tại KĐT mới Thủ Thiêm có tổng chi phí khoảng 2.700 tỷ đồng. Dự án sử dụng 74.393,39m2 đất (gồm diện tích đất hành lang bảo vệ kênh rạch), diện tích sàn xây dựng là 100.000m2, chiều cao tối đa là 10 tầng.

Bình luận về bài viết