Chung Hiếu Nghĩa là ai?

Chung Hiếu Nghĩa là người đồng sáng lập ra Zita.vn với ông Lê Đăng Khoa.  Lê Đăng Khoa là người được xem bơm tiền vào cho dự án Zita.vn còn Chung Hiếu Nghĩa là người nắm phần kỹ thuật của dự án.

Tuy nhiên sau khi ra mắt thị trường khoảng 2 năm thì dự án zita.vn đã đóng cửa, việc này cũng theo một kịch bản mà giới kỹ thuật cũng như truyền thông bất động sản tại Việt Nam đã cảnh báo.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?