Công ty bđs có phí hoa hồng môi giới cao nhất?

Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land
Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land

Công ty bđs có phí hoa hồng môi giới cao nhất hiện tại là Khải Hoàn Land, phí hoa hồng môi giới hiện tại ở Khải Hoàn Land là đến 78%, cao nhất trong ngành bất động sản tại Việt Nam.

Khải Hoàn Land là một hiện starup bất động sản tại Việt Nam, với chính sách hoa hồng cao ngất ngưỡng Khải Hoàn Land đã làm cho không ít đối thủ phải phá sản, đóng cửa công ty hoặc sáp nhập vào Khải Hoàn Land.

Ngoài ra còn có các công ty khác có  phí hoa hồng môi giới cạnh tranh với Khải Hoàn Land: Đông Tây Land (70%), Mland (75%), Thế Giới Bất Động Sản (71%). Nhưng hầu hết các công ty này tính theo mức lũy tiến: tức là doanh thu các bạn phải cực cao mới đạt được móc cao nhất.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?