Hình ảnh đẹp mới nhất của Phú Mỹ Hưng

Những hình ảnh đẹp mới nhất của Phú Mỹ Hưng được chúng tôi chụp vào ngày 15/10/2017. Cập nhật những khu: Hồ Bán Nguyệt, công viên khu kênh đào, công viên ven sông. Scenic Valley…

Click vào hình ảnh Phú Mỹ Hưng chi tiết để xem ảnh thực tế:

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?