Hotline công ty Đại Quang Minh, khu đô thị Sala

Khu đô thị Sala tại Thủ Thiêm, Quận 2 là một dự án bất động sản của công ty tập đoàn Đại Quang Minh. Được khởi công xây dựng từ năm 2014, đến nay khu đô thị Sala thuộc công ty Đại Quang Minh đã đưa vào sử dụng và bàn giao cho khách hàng.

Thông tin liên hệ hotline công ty Đại Quang Minh, khu đô thị Sala:

10 Mai Chí Thọ, Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-28) 3742 5566
Fax: (+84-28) 3742 5578
Email: info@dqmcorp.vn

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?