Một phần huyện Đức Hòa sẽ sáp nhập vào TP. HCM

1 phần Huyện Đức Hòa sáp nhập vào TP HCM
1 phần Huyện Đức Hòa sáp nhập vào TP HCM

Theo thông báo của UBND Xã Đức Lập Hạ thì một phần địa giới hành chính xã Đức Lập Hạ của Huyện Đức Hòa sẽ được sáp nhập vào huyện Củ Chi của TP. Hồ Chí Minh.

Địa giới dự tính sẽ được sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh sẽ là phần giới hạn bởi Tỉnh Lộ 8, Tỉnh Lộ 9 và Kênh An Hạ. Như vậy sau đợt sáp nhập này diện tích của TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng lên khoảng 50 km2.

Was this article helpful?

Leave A Comment?